Приватне акціонерне товариство "Запоріжсантехмонтаж"

Код за ЄДРПОУ: 01415559
Телефон: 224-65-10, 224-70-51
e-mail: Santex141@mail.ru
Юридична адреса: 69008,м.Запоріжжя, Південне шосе, 78
 
Дата розміщення: 22.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЖСАНТЕХМОНТАЖ»
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) д/н
3. Дата проведення державної реєстрації 13.09.1995
4. Територія (область)* Запорізька область
5. Статутний капітал (грн) 5467930
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 14
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

43.22 - Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування

42.21 - Будівництво трубопроводів

46.72 - Оптова торгівля металами та металевими рудами

10. Органи управління підприємства

д/н

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ТВБВ №10007/0265 В ОУ АТ «ОЩАДБАНК УКРАЇНИ»
2) МФО банку 313957
3) Поточний рахунок 26004301152104
4) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
д/н
5) МФО банку д/н
6) Поточний рахунок д/н